Kallelse till förnyad Kårstämma vid Sjöscoutkåren af Chapman

29 april, 2017 av maxsahlstrom

Alla medlemmar, scouter, föräldrar, ledare, styrelse och revisorer kallas härmed till förnyad kårstämma söndagen den 14 Maj 2017 kl. 09.30 på scoutgården, Dragsö.

Andra intresserade är givetvis också välkomna.

Detta är främst med anledning av att flertalet poster i styrelse ej kunde besättas vid ordinarie stämma.

Vi kommer även att ta upp de punkter vilka ej beslutades mm vid ordinarie stämma.

Vi bjuder på morgonfika.

Hjärtligt välkomna. Styrelsen

[bifogade-filer]