Kårstämma 2020, FLYTTAS NY TID

3 januari, 2020 av Per Smith

Kårstämman flyttas; Efterlysning Ny Kårordförande

 
Med anledning av att valberedningen trots idogt arbete inte har lyckats få fram en kandidat till kårordförande, ser vi oss tvungna att flytta årsstämman.
Nytt datum blir den 8 mars kl 15.00.
 
År du vår nästa ordförande?
Kåren är helt beroende av ideella krafter. Utan en ordförande kan styrelsearbetet inte fortsätta och verksamheten hotas. Vi är närmare hundra medlemmar, och har många roliga aktiviteter, hajker och läger planerade det här året. Vi har styrelsemöte sista tisdagen varje månad, och rollen som ordförande är primärt att leda styrelsens arbete. Vi har tydliga roller och alla ledamöter bidrar aktivt till styrelsens arbete. Vi kommer att göra allt vad vi kan för att underlätta för den som kommer ny in i styrelsen. Kan du tänka dig att ställa upp? Eller har du förslag på någon som du tycker ska bli vår nya ordförande? Ta omgående kontakt med valberedningen genom Mathias Andersson, tfn 0702176067. Vill du veta mer om vad ordföranderollen innebär, så kontakta nuvarande kårordförande Anders Mikler, tfn 0708625800. Vi behöver dig nu!
 

Alla medlemmar, scouter, föräldrar, ledare, styrelse och revisorer kallas
härmed till kårstämma söndagen den 8 mars 2020 kl. 1500 på scoutgården, Dragsö.

Medlemmar får lämna motion (skriftligt förslag om viktigare förändringar)
till kårstämman. Men styrelsen måste ha sett förslaget minst en vecka i förväg. Mailas till    styrelsen@af-chapman.org

Vi bjuder på fika.
Hjärtligt välkomna.

Styrelsen

Föredragningslista kårstämma 2020