Familjescouting är till för barn, som ännu inte har uppnått rätt ålder för att gå i vanliga scouter, tillsammans med minst en förälder.

Aktiviteten grundar sig på fem ledord,
tillsammans, uppleva, mötas, glädje och lekfullt.

Genom våra duktiga ledare får barn tillsammans med förälder vara med om små äventyr där de vistas utomhus, lära sig mer om natur och djur, möta och leka med nya kompisar och göra saker tillsammans med andra. Med hjälp av friluftsliv skapar vi inom familjescouting utmaningar som lockar till samarbete och lösningar

Familjescouterna, yngre än 8 år, tillsammans med förälder