Bli scout i vår scoutkår!

Om du är 8 år och går andra klass, då kan du börja i spårarscouterna. Är barnet yngre kan barn tillsammans med medföljande vuxen vara med i familjescouterna.
Äldre barn och vuxna är hjärtligt välkomna till de andra grupperna.

Intresset i för familjescout och spårarscout är stort. Här är det kö.
I övriga avdelningar finns det oftast lediga platser.
Fyll i formuläret Intresseanmälan/registrering för Sjöscoutkåren af Chapman”  (alla rutor).  Fyller du inte i alla rutor (till exempel om simkunnighet) är din ansökan inte komplett.
Vi kommer att kontakta dig så snart vi har plats i gruppen.

Observera att eftersom vi bedriver friluftsliv vid och på vatten, kräver både scoutkåren och scouternas säkerhetsregler simkunnighet (200m). Är du inte simkunnig erfordras målsmans/vuxens närvaro vid all vattenverksamhet.