Digital Information från ledare och scoutkåren, aktiviteter och bilder.

Generellt gör vi detta i slutna grupper på facebook. I enskilda fall kommer viss info på E-mail.
Det är därför viktigt att vi har aktuella E-mail adresser till scouter och anhöriga. Det är också nödvändigt att du själv söker medlemskap i våra olika grupper på FB. Endast scouter med dess föräldrar blir accepterade i gruppen (undantag kan göras till nära anhörig som behöver informationen).
Våra grupper:

Generell info från kåren (här bör alla vara med):
Sjöscoutkåren af Chapman
https://www.facebook.com/groups/425341304527380/

Familjescouterna Chapman
www.facebook.com/groups/953893864961258/
Spårarscouter Af Chapman
https://www.facebook.com/groups/2159248277625740/
Upptäckarscouterna Sjöscoutkåren af Chapman

https://www.facebook.com/groups/305098869962636/?source_id=264764607324051

 

Äventyrarscouterna i Sjöscoutkåren af Chapman
https://www.facebook.com/groups/aventyrare.sjoscouterna/

Vi har även en köp och sälj för scout och friluftsprylar:
https://www.facebook.com/groups/1628899757181207/?fref=gs&hc_location=group